Ο Οργανισμός > Πόροι - Χρηματοδότηση
Ο Οργανισμός
Σκοπός
Αποστολή και Πρόγραμμα
Πόροι - Χρηματοδότηση
Επιστημονικοί & Ειδικοί Συνεργάτες
Διεθνείς συνεργασίες
Χρήσιμες Διασυνδέσεις
Όροι Χρήσης
Αίτηση εγγραφής μέλους

Χρηματοδότηση

  • Χορηγίες και διαφημίσεις επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή άλλων Ιδρυμάτων.
  • Δράσεις μελών με στόχο την ταμειακή ενίσχυση της εταιρείας.
  • Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα έρευνας και ενισχύσεων.
  • Κληροδοτήματα φίλων του ιδρύματος.
  • Εκμετάλλευση όποιας περιουσίας του ιδρύματος.

Χορηγίες & Δωρεές  

Η Κοιλιοκάκη Ελλάς, μέσω χορηγιών, σκοπεύει να συνεργασθεί με εταιρείες που επιθυμούν να ενημερώσουν το κοινό της σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν.

 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@koiliokaki.gr

Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb