ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

2-10-11

Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσπαθεί συνέχεια να προσαρμόζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών. Δεν είναι εποχές για σπατάλες και πόρους που «να κάθονται». Στελέχη μας μελετούν συνέχεια προτάσεις για ελαστικοποίηση του κόστους των επιχειρήσεων τροφίμων στο τομέα των logistics, που αποτελεί και το βασικότερο κέντρο κόστους.  Ήδη, έχουμε διαμορφώσει πακέτα, που υποστηρίζονται από ένα ισχυρό λογισμικό πρόγραμμα και που προσφέρουν λύσεις, από αποθηκεύσεις λίγων ωρών, μέχρι πλήρη κάλυψη.  Η διοίκηση της εταιρείας έθεσε σαν στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της διανομής, όπου πιστεύουμε ότι η επιλογή των υπηρεσιών μας θα προσφέρει τεράστια περιθώρια εξοικονόμησης, για τις εταιρείες που τώρα κινούνται με ιδιωτικά μέσα, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα πάγια κοστολόγια αμοιβών, αποσβέσεων ή μισθώσεων.  

Στελέχη μας είναι έτοιμα να ακούσουν τις απαιτήσεις σας και να σας προσφέρουν λύσεις «customized».  Επικοινωνήστε μαζί μας.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb