ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

30-4-12

Η εταιρεία μας κατανοεί, ότι παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες, κάθε οργανισμός πρέπει να επενδύει για να εξασφαλίζει βιωσιμότητα και ετοιμότητα για την ποιοτική ανάληψη και διατήρηση των έργων των πελατών του. Η μακρά μας πορεία σε πιστοποιημένα συστήματα
ISO 9001 και ISO 22000 μας υποχρεώνει να είμαστε συνεπείς στην εξασφάλιση περιβάλλοντος Υγιεινής. Τα βιομηχανικά δάπεδα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που εξασφαλίζουν περιβάλλον Υγιεινής στους χώρους που αποθηκεύονται τρόφιμα. Έτσι η εταιρεία μας προχωράει σε προοδευτική ανακατασκευή των βιομηχανικών της δαπέδων. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα δάπεδα των χώρων συντήρησης. Δείτε εδώ τον εκσυγχρονισμό.

Με τη σιγουριά της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε έργο σας αφορά υπηρεσίες ψυχρής αποθήκευσης και μεταφοράς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb