ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ

31-10-12
Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στη κρίση προσφέροντας ευελιξία και φρέσκες υπηρεσίες, που ταιριάζουν στη δύσκολη εποχή μας :

(1) ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της που διακινούν οπωρολαχανικά, την ευκαιρία να διαπιστώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα Ψυγεία, μέσα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μακροσκοπικών και αντικειμενικών (μετρήσιμων) ποιοτικών ελέγχων. Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με τη χρήση άρτιας εργαστηριακής υποδομής, εκπονεί τους ελέγχους σε κάθε παραλαβή. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε ειδικά έντυπα, τα οποία σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με χαρακτηριστικές φωτογραφίες, μέσα σε λίγες ώρες.

Ο ποιοτικός έλεγχος σας προσθέτει αξία, τόσο στην αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος και τον τρόπο διάθεσής του στην Αγορά, όσο και στην αξιολόγηση του προμηθευτή σας, αν προσφέρει τη συμφωνημένη ποιότητα. Οι πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία, σε συνδυασμό με το στρατηγικό μας σημείο, προσφέρει άριστη προοπτική για συνεργασία με τον τομέα των οπωρολαχανικών στη Κεντρική Αγορά Αθηνών.


(2) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στο τομέα της συσκευασίας. Υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, για τη συσκευασία οπωρολαχανικών σε διχτάκι. Το μόνο που έχει να κάνει ο πελάτης μας, είναι να μας δώσει την εντολή, για τη ποσότητα και τη μορφή της τελικής συσκευασίας. Εμείς κατόπιν θα φροντίσουμε για τα απαιτούμενα υλικά, τη διεργασία της συσκευασίας, τη κιβωτιοποίηση και τη παλετοποίηση του τελικού προϊόντος. Το προϊόν θα φέρει ετικέτα με όλες τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας, που απαιτούνται από τη Νομοθεσία. Σε συνδυασμό με την υπηρεσία της διανομής, το έτοιμο προϊόν μπορεί άμεσα να παραδοθεί στο Πελάτη σας. Για τη δραστηριότητα της συσκευασίας διαθέτουμε όλες τις νόμιμες άδειες που προβλέπονται από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης.


Παρακαλούμε
επικοινωνήστε
μαζί μας.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb