ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ «TUV»  –  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ «ΔΗΩ»

3-7-13

Ενημερώνουμε την αγορά, ότι η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς την επιθεώρηση αξιολόγησης των συστημάτων ποιότητας κατά ISO 9001 και ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000, στις 26-6-13. Το σημαντικό στοιχείο, είναι ότι διαθέτουμε πλέον πιστοποιημένες στα ως άνω συστήματα τις διεργασίες της ποιοτικής παραλαβής και συσκευασίας οπωρολαχανικών σε διχτάκι και flowpack, στη νέα γραμμή της συσκευασίας που διαθέτουμε. Επίσης, η εταιρεία μας διαθέτει πλέον βεβαίωση καταλληλόλητας για αποθήκευση και συσκευασία βιολογικών προιόντων. Δείτε :

εδώ τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καταλληλότητας,  

εδώ πληροφορίες για  τους ποιοτικούς ελέγχους οπωρολαχανικών,

εδώ πληροφορίες για τις νέες γραμμές συσκευασίας και

εδώ για αποθήκευση – συσκευασίες βιολογικών.

Παρακαλούμε

επικοινωνήστε μαζί μας.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb