ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ FOOD LOGISTICS» ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

22-3-15

Η εταιρεία μας ουδέποτε διέθεσε πόρους για πληρωμένες διαφημίσεις. Πάντα προτιμούσε να επενδύει στην βελτίωση των υπηρεσιών της. Η διαφήμιση για εμάς είναι η φήμη της Αγοράς. Δείτε εδώ την έκθεση αξιολόγησης του ΕΦΕΤ για τις εγκαταστάσεις μας, στην επιθεώρηση που έγινε στο τέλος του 2014.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb