ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

9-7-14

Σας κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση για την εταιρεία μας, η οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει όλους τους εν δυνάμει και δυνητικούς πελάτες μας, τη δύσκολη τούτη εποχή.

  1. Στο τέλος Ιουνίου έγινε η επιθεώρηση επιτήρησης των ISO 9001 και ISO 22000 από την TUV. Περατώθηκε επιτυχώς, χωρίς την αναγραφή της παραμικρής παρατήρησης. Έχει πλέον επικυρωθεί, ότι τα συστήματα αυτά που εφαρμόζουμε επί 15 χρόνια, έχουν ωριμάσει και περάσει στη καθημερινότητα των διαδικασιών μας. Τα συστήματα διαχείρισης δεν μας προσφέρουν μόνο ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιμα, αλλά και καλύτερη οικονομική απόδοση.

  2. Δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός μας για την χρήση 2013. Η κερδοφορία μας είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2012 κατά 116% σε σχέση με του 2012, υπό συνθήκες σταθερού κύκλου εργασιών. Η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στις προσπάθειες των εργαζόμενών μας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω οργάνωσης και επενδύσεων υποδομών και τεχνολογίας. Οι πελάτες μας μπορούν να είναι ήσυχοι, ότι έχουν ένα στρατηγικό συνεργάτη με εύρωστη οικονομική βάση, που δεν θα τους «προδώσει».

  3. Κοντεύει να ολοκληρωθεί η νέα μας επένδυση που προσεγγίζει τα 100.000 € με ίδια κεφάλαια. Η επένδυση αναφέρεται σε μετατροπή του συνόλου των θέσεων φόρτωσης της ράμπας μας σε αυτόματες, με υδραυλικές πλατφόρμες. Επιπρόσθετα, μια από τις θέσεις θα είναι ειδικά εξοπλισμένη, για την άμεση εξυπηρέτηση μικρών φορτηγών τύπου van κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι η ράμπα μας είναι προ πολλού "κλειστού" τύπου και ψυχόμενη. Η επένδυση αυτή στοχεύει στην σημαντική αύξηση του δείκτη παραγωγικότητας «αριθμός διερχομένων παλετών ανά ανθροποώρα», πράγμα που θα μας οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

  4. Ο αριθμός των παλετών που παραλάβαμε συνολικά αυξήθηκε κατά 50% το Α εξάμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2013. Η αύξηση οφείλεται κύρια σε ανάληψη έργων ταχυκίνησης, που αποτελούν την ανταγωνιστική μας αιχμή, λόγω της στρατηγικής μας θέσης και των μοντέρνων υποδομών μας.

 Νίκος Χαριτωνίδης

Διευθύνων Σύμβουλος


Created by Awapai    Powered by FlexWeb